Når du er klar til at handle, vil vi foreslå, at du printer vores købsblanket ud og læser den godt igennem. Blanketten kan du downloade den her på siden. Siden indførslen af digital tinglysning bliver der ikke længere udarbejdet et egentligt skøde. Derfor indeholder købsblanketten nu også alle de vilkår, der tidligere stod i skødet.

Den egentlige udfyldelse af købsblanketten skal du foretage i den redigerbare PDF-fil. Når blanketten er udfyldt og printet ud, skal den underskrives.