Gå til hovedindhold

Kimet og Stakken

Udstykningerne Kimet og Stakken er en del af det nye boligområde i Gedved i den nordlige del af Horsens.

 • Læs op

Indhold

  Udstykningerne Kimet og Stakken er en del af det nye boligområde i Gedved i den nordlige del af Horsens. Ved etablering af udstykningerne anlægger Horsens Kommune veje i området samt opsætter belysning og laver stier.

  De to udstykninger ligger i det smukke område lige overfor skolen i Gedved ved Horsens. Området er frodigt, grønt og let kuperet og opleves af mange som rekreativt og dejligt at færdes og bo i. I Gedved finder du både skov og udsigt, anlagte stier og vild natur. Her er man tæt på byen – midt i naturen.

  Der har gennem de seneste år været private udbud af byggegrunde til salg i området, og der har været stor interesse for dem, for der er mange, som gerne vil bo netop her. 

  Gedved bebos i dag især af børnefamilier, og der er masser af nye tiltag og god aktivitet i området. Der er et rigt foreningsliv og en aktiv borgerforening.

  E45 med afkørsel 55 Horsens Nord befinder sig ca. 4 km fra udstykningerne.

  I Gedved er der flere dagplejere, vuggestue og børnehaver, så du kan let få dine børn passet i trygge omgivelser tæt på jeres hjem. Lige over for udstykningen ligger Gedved skole, som har klassetrin til og med 9. klasse samt en god og velfungerende SFO. Horsens Kommune har etableret en sikker måde at passere vejen over til skolen.

  Læs mere om dagtilbud, skole og SFO på horsens.dk.

  Horsens er en kommune midt i Danmark, hvor du finder liv, kultur, natur, varme, nærvær og sammenhold. Hvert år flytter ca. 2.000 nye mennesker hertil. Det er der mange gode grunde til.

  Find mere information om, hvordan det er at bo her i vores kommune på tilflytter.horsens.dk.

  Når du er klar til at handle, skal du bruge dit Nem-Id for at logge ind på købsblanketten i linket nedenfor. Siden tinglysning er blevet digital, bliver der ikke længere lavet et papirskøde. Derfor indeholder købsblanketten nu også alle de vilkår, handlen omfatter.

  Hent købsblanketten.

  Med i prisen:

  Prisen inkluderer:

  • et investeringsbidrag i henhold til elselskabets leveringsbestemmelser. Man betaler selv ledning fra nærmeste el-skab og ind til huset.

  • et tilslutningsbidrag til det offentlige kloaksystem inklusive 2 stikledninger (separatsystem) ført frem til grundens skel

  • et kloakstik, der placeres på den laveste del af grunden. 

  Ikke med i prisen:

  • Fjernvarme. Grundene forsynes med fjernvarme. Prisen herfor udregnes efter, hvor man placerer huset samt, hvor mange m2 man bygger. Få flere oplysninger hos Horsens Fjernvarmeværks projektleder Søren Laursen på telefon 61 14 10 92 eller mail ssl@fjho.dk.
  • Tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon. Afgiften skal betales til det forsyningsselskab, der står for dækningen af området. Du skal selv søge oplysning om, hvem udbyderen er.
  • Forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på grunden. Det gælder også ledningsføring fra et kabelskab til grundens skel, når kabelskabet ikke er placeret i grundens skel.
  • Kloaksystemet inden for det solgte areals skel.
  • Samtlige stikledninger på grunden.
  • Vandstik fra målerbrønd til hus.

  Her kan du læse om en række af de generelle, juridiske forhold, som du og Horsens Kommune er underlagt i forbindelse med handlen. Beskrivelserne er gjort så enkle og forhåbentlig også forståelige som muligt, og de belyser alle relevante, juridiske forhold omkring køb af en byggegrund.

  Er du det mindste i tvivl, er du altid velkommen til at ringe til juridisk afdeling på telefon 76 29 20 43, hvor Mette Munk Lauritsen er parat til at hjælpe dig.  

  Fortrydelsesret 
  Du har som køber en fortrydelsesret på 6 hverdage. Det er 6 hverdage regnet fra den dag, Horsens kommune har accepteret og meddelt dig accept af din købsblanket.

  Hvis du skulle fortryde, skal din skriftlige meddelelse om fortrydelsen derfor være modtaget af Horsens Kommunes juridiske afdeling, senest 6 hverdage efter den dato, hvor du modtog Horsens kommunes accept af din købsblanket. Weekender og helligdage regnes ikke med.

  Tilbagekøbsret og ophævelse af købet
  Du kan ophæve handlen, hvis du endnu ikke har påbegyndt dit byggeri. Hvis drømmen ikke kan realiseres fx ved ændrede økonomiske vilkår eller andre private årsager, kan du altid ophæve handlen, såfremt du ikke har påbegyndt byggeri. Dette koster et gebyr på 1% af købesummen. Horsens Kommune står for alt det praktiske herom.

  Hvis du ikke kan efterleve din byggepligt, som er 2 år efter overtagelsesdatoen, men gerne vil beholde grunden, kan vi  forsøge at finde en løsning. Det kan være, at man for eksempel først er klar til byggeri et halvt år efter, at byggepligten falder. Så har vi mulighed for forlængelse. 

  Er der umiddelbart ikke udsigt til ændrede vilkår hos køber, og byggeri ikke sker inden for aftalt tid, er byrådet berettiget – men ikke forpligtet – til at kræve den pågældende grund tilbageskødet - altså solgt tilbage - til Horsens Kommune.

  Vi tager grunden tilbage til den pris, du har betalt. Hvis Horsens Kommune beslutter sig for, at en handel skal ophæves – og at grunden skal tilbageskødes til os, skal du være opmærksom på, at kommunen trækker et beløb på 1% af købesummen. Det udgør det gebyr, der skal dække omkostningerne ved ophævelse af handlen. Horsens Kommune udarbejder de nødvendige digitale dokumenter.

  I forbindelse med ophævelse af en handel er det en juridisk forudsætning, at tilbageskøderen giver Horsens Kommune fuldmagt til at stå for ekspeditionen hos tinglysningen, der i dag foregår digitalt. 

  Digital tinglysning
  Siden 2009 er al ting tinglysning udelukkende foregået digitalt. Du modtager altså ikke længere et egentligt skøde på dit grundkøb. Skødet er som i mange andre handler erstattet af en kvittering fra tinglysningen. 

  Det betyder, at du vil modtage en vejledning i, hvordan du underskriver skødet digitalt via tinglysningsrettens hjemmeside. Det er simpelt.